Sektor střed: A S sever: L H E západ: U K P jih: C J B východ: M Z T

Bližší informace ... zde ...

V pátém díle Minipříručky se bude Jaromír Jelínek věnovat obranným prostředkům a jejich vhodnosti i nevhodnosti pro domobrance. V následujícím textu se budeme věnovat volně prodejným a tedy snadno dostupným obranným prostředkům. Tato kategorie je však natolik obsáhlá a rozmanitá že je velmi těžké postihnout všechny možnosti.

TELESKOPICKÝ OBUŠEK

Jedná se o zbraň snadno skrytě nositelnou, v rukou člověka, který s ním prodělal výcvik, také velmi účinnou. Ovšem v rukou domobrance, který s obuškem neumí zacházet, se velmi snadno může stát pro jeho zdraví dokonce nebezpečný. Nikdy totiž dopředu nemůžete odhadnout, jaký útočník před vámi skutečně stojí.

Hodnotit ho jen podle vzhledu a prvního dojmu může být velmi nebezpečné. Teleskopický obušek je totiž zbraní kontaktní, tedy musíte se k útočníkovi přiblížit na velmi malou vzdálenost, abyste ho mohli použít, a v tom je kámen úrazu. Pokud útočník nějaký výcvik prodělal a to vy předem vědět nemůžete, velmi snadno se vám může stát, že než ho vůbec stačíte použít, vaše zbraň se octne v rukou útočníka. A to je to poslední, co můžete potřebovat.

Neradno zažít následky úderu teleskopickým obuškem. I malou silou značně poškozuje tkáně a láme kosti. V rukou zkušeného může být i smrtící zbraní.

BOXER

Boxer slouží při pěstním souboji ke znásobení následků úderu, v rukou člověka, který se umí dobře krýt a ovládá techniku boje z blízka, je vhodný. Ovšem v rukou domobrance má zásadní nedostatek, nelze ho rychle odhodit. To znamená, že pokud člověk útok nezvládne odvrátit, končí na zemi s boxerem na ruce a to co útočník následně udělá, je očekávatelné. Aby vás zneškodnil, ruku s boxerem vám přišlápne k zemi. To způsobí devastační zranění prstů ruky a většinou končí i trvalými následky! Nehledě na to, že pro značnou bolestivost a ztrátu jedné končetiny vás to vyřadí z boje.

TAKTICKÉ PERO

Pro taktické pero platí obdobné, co pro boxer, s výjimkou toho, že ho lze zavčasu odhodit. Přesto, pokud si ho pořídíte, investujte i do alespoň základního kurzu jeho použití, jinak je vám zhola k ničemu. Zbraň je to vhodná pro člověka v dobré fyzické kondici, který ovládá techniku boje. Ta je zásadní pro jeho účinnost. Pokud neznáte úderné body a chvaty, taktické pero vám moc nepomůže. Ač se to nezdá, amatérovi poslouží pouze jako pěstní klín a pro to nemusíte kupovat drahé taktické pero, stejně dobře poslouží i malá baterka, která má i jiné praktické využití. V případě výkonné LED diody v šeru dokáže oslnit a vy získáte převahu. Když nic jiného, baterka pomůže najít např. ztracené klíče od auta.

NOŽE

Opět se setkáváme s problémem výcviku, s největší pravděpodobností nebudete umět nůž správně použít a hrozí, že vás útočník odzbrojí a nůž použije proti vám. Pro jeho nutnost použití v kontaktní vzdálenosti je tedy také nevhodný. Přesto by ho každý domobranec měl mít u sebe pro jeho jiné taktické využití, kdy vám, nebo komukoliv jinému může zachránit život. Lidový obrat "Každý pravý muž má u sebe nůž" mluví za vše. Přeřízne plastová pouta, obvaz a mnoho dalšího.

ELEKTRICKÝ PARALYZÉR

Existují výkonné paralyzéry, které používá armáda, nebo třeba americká policie, ovšem tyto nejsou pro svůj výkon pro civilní trh uvolněny. Paralyzéry prodávané v ČR mají zákonem omezený výkon, tj. zcela nedostatečný. Ano, člověk se jich lekne a útočníka vážícího 60kg skutečně složí k zemi, ovšem na to vám stačí holé ruce. Pokud útočník bude v dobré fyzické kondici, pod vlivem alkoholu nebo třeba metamfetaminu, jen ho tím ještě více rozčílíte a útok znásobíte, ale rozhodně ho nezastavíte. A to je řeč jen o nejkvalitnějších výrobcích za několik tisíc korun. Levné šmejdy prodávané za pár stovek korun nezvládnou ani to.

Na požádání vám jejich ne-výkon rád ukážu na své 110kg vážící osobě. Způsobí jen maličké spáleniny cca 2x2mm v místě dotyku a lehké brnění zasažené části těla. Pokud na sobě bude mít dotyčný silnější oděv a nepodaří se vám zasáhnout přímo odhalenou pokožku, pak ani to ne. I u paralyzérů platí, že nejsou vhodné pro domobrance kvůli nutnosti kontaktní vzdálenosti s útočníkem. Bohužel jisté nepřizpůsobivé etnikum u sebe rádo nosí nůž a většinou s ním umí zacházet už ve školním věku. Chcete-li někoho takového zasáhnout, musíte se přiblížit a než se nadějete, skončíte s nožem v břiše. Takových situací se musíme vyvarovat.

BASEBALOVÁ PÁLKA

Pro basebalovou pálku platí vše co pro teleskopický obušek. Výhoda o malinko větší vzdálenosti mezi útočníkem a vámi je kompenzována nemožností skrytého nošení a stále hrozí, že bude šmahem použita proti vám.

OBRANNÉ SPREJE

S obrannými spreji je to poněkud složitější, v následujícím textu se pokusím poněkud usnadnit výběr vhodného spreje. Obranné spreje dělíme na dva typy, slzotvorné a pepřové (plněné roztokem technického pepře)

Slzotvorné spreje

Slzotvorné spreje můžeme hned zavrhnout pro jejich malou účinnost a fakt, že je dokázáno, že na silně podnapilé osoby a osoby závislé na tvrdých drogách (např. metamfetamin) neúčinkují prakticky vůbec, krom lehkého pálení očí.

Pepřové spreje

Pepřové spreje jsou velmi dobrou volbou pro sebeobranu a základní výbavu domobrance. Ovšem jeho výběru je potřeba věnovat značnou pozornost a rozhodně nešetřit. Všechny levné spreje obsahují jen velmi slabý roztok činných složek a ještě ke všemu stříkají aerosol tedy účinnou látkou nasycenou mlhu. Jimi zasáhnout dostatečně útočníka je velmi obtížné, je nutno se přiblížit co nejblíže, čím ztratíte výhodu odstupu od útočníka. Fouká-li i jemný vánek vaším směrem, můžete se spolehnout, že zasažen bude nejen útočník, ale vy také. Z těchto důvodů aerosolové spreje také nedoporučuji pro malou účinnost, nutnost přiblížit se k útočníkovi a riziko vlastního zasažení.

Na trhu jsou dostupné také pepřové spreje, které stříkají proudem (tzv. tekutá střela) nebo pěnou. Tyto spreje dokáží útočníka zasáhnout na vzdálenost až 2,5 metru a také mívají podstatně více účinné látky. Tyto spreje volím jako absolutně nejvýhodnější obranný prostředek domobrance. Dovolí vám udržet si od útočníka dostatečnou bezpečnou vzdálenost, mají dostatečný účinek a často bývají vybavené ultra svítivou LED diodou. Ta je v kombinaci s účinnou látkou velmi vhodná při obraně v šerém prostředí. Spreje jsou velmi dobře ergonomicky řešeny, takže jak je vezmete do ruky a chcete použít, automaticky se dioda rozsvítí. To v šeru způsobí, že útočník je na chvíli oslepen a vy máte možnost nastříkat mu proud účinné látky do široce otevřených očí. Tyto spreje jsou sice o řád dražší než nekvalitní aerosolové, ale jsou skutečně účinné a pokud nedojde k použití, technický pepř si zachovává své vlastnosti i dlouho po expiraci vyznačené na dně tlakové nádoby. Další podstatnou vlastností je to, že dokáží odvrátit i útok rozzuřeného zvířete!

Na běžné nošení doporučuji sprej běžné kapesní velikosti, ale pro domobranecké hlídky jsou vhodnější sprej s větším objemem náplně. Útočníků může být více anebo se v průběhu hlídky můžete opakovaně dostat do potíží a pak se vám větší obsah více než hodí.

PLYNOVÉ PISTOLE A REVOLVERY

Tyto rádoby zbraně mají mnoho nevýhod, ale téměř žádné výhody. V první řadě vypadají jako ostrá zbraň, ale účinnost ostré zbraně rozhodně nemají a pro jejich vzhled jsou pro domobrance přímo nebezpečné. U ostré zbraně platí pravidlo, že když už ji musíte vytáhnout (v souladu se zákonem), musíte být rozhodnuti střílet. Tuto možnost u plynové zbraně nemáte a vystavujete se nebezpečí, že když ji vytáhnete a útočník u sebe má ostrou zbraň, nejspíš vás okamžitě zastřelí z obavy o svůj život. Nemá totiž šanci poznat na první pohled, že držíte v ruce jen nekvalitní sprej zabalený do vzhledu střelné zbraně.

Vzhledem k hluku výstřelu vám navíc hrozí, že na sebe upoutáte pozornost třetí osoby, která nemusí dobře vyhodnotit na které straně je právo a může svojí (ostrou) střelnou zbraní v obraně útočníka zabít omylem vás. Jeho myšlenkový postup bude zhruba takový: "Ten chlap měl pistoli a mířil na jiného člověka, obával jsem se o jeho život. V souladu s ustanovením zákona o nutné obraně (útok trvá nebo hrozí) jsem proto chlapa s pistolí zastřelil.".

Další nevýhodou je velmi nízká účinnost. Náboje jsou velmi malé a musí se do nich vejít i hnací složka (střelný prach), proto se účinnost několika výstřelů pepřovými náboji ani zdaleka nevyrovná zásahu pepřového spreje! Chcete-li se bránit technickým pepřem, rozhodně si kupte raději kvalitní sprej. Neutrácejte za něco, co je drahé, těžké, jen pramálo účinné a ještě vás to může ohrozit na životě pro svůj vzhled.

Pokud vás láká reálný vzhled zbraně, investujte do pořízení skutečné (ostré) zbraně kategorie B, C nebo D (viz předchozí díl Minipříručky). Věřte ale, že ani ostrá zbraň není kouzelnou hůlkou, která vás dostane ze všech malérů. Ano, je to to nejlepší co si na obranu můžete pořídit, ale pořízením to rozhodně nekončí. Než se svou zbraň naučíte ovládat tak dobře, abyste to zvládli i ve vyhrocené stresové situaci, čeká vás dlouhá cesta a mnoho tréninků na střelnici a ani pak není úspěch zaručen.

SOUHRNNÉ DOPORUČENÍ

Při výběru vhodného obranného prostředku pro domobrance mějte na paměti hlavní zásadu:

„Nemáte-li adekvátní výcvik, volte takový prostředek, který vás udrží od útočníka na maximální možné vzdálenosti. Vyvarujte se kontaktní vzdálenosti!“

Pamatujte, že i obranné prostředky jsou dle zákona zbraní (kategorie D) a vztahují se na ně analogická ustanovení jako na ostré zbraně. Jedná se například o podmínku dosažení minimálního věku 18 let nebo zákaz nošení na veřejné akce (demonstrace apod.)