Sektor střed: A S sever: L H E západ: U K P jih: C J B východ: M Z T

Bližší informace ... zde ...

Ve čtvrtém díle Minipříručky domobrance se bude Jaromír Jelínek věnovat zbraním kategorie B, C (na zbrojní průkaz) a kategorie D (volně prodejným zbraním po dovršení 18 let, tedy skutečně dostupných pro každého).

Pro účely obrany doporučujeme legální držení dvou zbraní:

1. krátké zbraně, na nošení, pro obranu svoji a svých blízkých na kratší vzdálenost (účinný dostřel je cca 50 metrů)

2. dlouhé zbraně – pušky pro obranu na větší vzdálenost (účinný dostřel až stovky metrů) nebo pro možnost obstarat si maso (lovem)

Ve státech, kde má domobrana dlouholetou tradici (např. ve Švýcarsku), má každý u sebe doma dostatečně účinnou krátkou zbraň (např. Cal. 9 mm) a krabičku nábojů. V případě krizové situace mu tato zbraň umožňuje se dostat do místa, kde má uskladněnu výkonnou dlouhou zbraň, obvykle samonabíjecí pušku (známou jako útočnou) nebo loveckou pušku (kulovnici). Pro svůj zastavovací účinek proti pohybujícím se nebo skupinovým cílům lze doporučit i brokovnici, která je vhodná i pro "začátečníky" či při použití ve stresové situaci.

Staré střelecké pořekadlo říká: "Je dobré zbraň mít a nepotřebovat ji, než zbraň nemít a potřebovat ji!“

RÁŽE A KALIBR ZBRANÍ

KALIBR (dále Cal.) zpravidla udává vnitřní průměr hlavně nebo průměr střely (může být větší než průměr hlavně). Rozměr, vyjádřený v milimetrech (např. 9mm, 7,65mm) nebo v setinách palce (např. .22, .38, .45), udává průměr projektilu (náboje), který můžeme z dané hlavně vystřelit.

RÁŽE u palných zbraní kulových (pistole, revolver, kulovnice) představuje (kromě kalibru) celý komplex údajů jako minimální (či maximální) rozměry náboje a nábojnice, maximální povolený tlak atd. Jako příklad lze uvést 9mm Luger (delší náboj), 9mm Browning (krátký náboj) nebo 9x18mm Makarov, kde náboj má shodný průměr (kalibr), ale liší se ráží (dalšími rozměry).

Ráže u brokových zbraní se udává číslem, určujícím počet kulí stejného průměr odlitých z jedné anglické libry olova (cca 0,453 Kg), které suvně projdou vývrtem hlavně. Např. brokovnice ráže 12 má průměr vývrtu hlavně, který odpovídá průměru olověné koule o hmotnosti 1/12 anglické libry, tj. cca 18,4 mm.

ZÁKON O STŘELNÝCH ZBRANÍCH

Držení a nošení zbraní upravuje především zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a související předpisy (dále jen zákon). Veškeré použití střelných (palných) zbraní musí být v souladu s tímto zákonem a s příslušným ustanovením Trestního zákoníku!

Podle zmíněného zákona se zbraně dělí do několika kategorií:

Zbraně kategorie A – na držení nutný zbrojní průkaz a výjimka od Policie ČR

Zbraně kategorie B – na držení nutný zbrojní průkaz a povolení k nákupu (nákupka) od Policie ČR

Zbraně kategorie C – na držení nutný zbrojní průkaz

Zbraně kategorie D – na držení není nutný zbrojní průkaz, nutné dosažení věku min. 18 let

 

ZBRANĚ KATEGORIE B A C

Pro držení zbraní kategorie B a C je nutné vlastnit zbrojní průkaz skupiny B (pro sportovní účely), skupiny C (pro lovecké účely) nebo skupiny E (pro ochranu života, zdraví a majetku). Podmínky pro získání zbrojního průkazu příslušné skupiny (případně skupin) stanovuje zákon.

Všechny zbraně kategorie B a C jsou evidované na držitele zbrojního průkazu (ke zbrani je vydán průkaz zbraně) a vláda může, v případech stanovených zákonem, tyto zbraně dočasně nebo trvale majiteli zbraně zabavit (např. při vyhlášení výjimečného stavu). V současné době probíhá jednání o podobě evropské směrnice, která chce podstatným způsobem omezit získání a držení těchto zbraní (další informace na www.gunlex.cz). Pro občany Evropské unie tak reálně hrozí zákaz prodeje samonabíjecích zbraní a pro stávající majitele povinnost zakázané zbraně odevzdat na Policii ČR. Je potřeba si uvědomit, v této fázi nebudou mít národní parlamenty možnost směrnici Evropské komise odmítnout!

Při splnění všech zákonných podmínek a s vědomím toho, že zbraně těchto kategorií mohou být (a pravděpodobně budou) v případě krizové situace zabaveny, lze najít na trhu velmi širokou nabídku různých typů zbraní (krátkých i dlouhých, opakovacích i samonabíjecích), i v příznivých cenových relacích.

Moderní zbraně kategorie B a C jsou povětšinou velmi spolehlivé a účinné zbraně vhodné jak pro osobní ochranu, tak pro lovecké účely. Pro domobrance rozhodně doporučujeme se minimálně seznámit s ovládáním takových zbraní, např. s trojicí krátká zbraň (revolver, pistole v Cal. 7,65mm, 9mm či .38), puška (malorážka Cal. .22, kulovnice Cal. 7,62 i samonabíjecí typu AK47 – „Kalašnikov“ či SA-58 v ráži 7,62x39mm) a brokovnice (opakovací i samonabíjecí). V případě ozbrojeného konfliktu lze očekávat, že se s takovým typem zbraně domobranec setká a schopnost ovládat takovou zbraň může být i předpokladem jeho přežití.

ZBRANĚ KATEGORIE D

Kategorie zbraní D (dle zákona o zbraních a střelivu) obsahuje obrovské množství zbraní od vzduchovek po plynové pistole a spoustu dalších naprosto nevhodných zbraní pro naše potřeby. V této části Minipříručky se budeme věnovat pouze ostrým kulovým zbraním, které mají dostatečnou úsťovou energii pro nutnou obranu zdraví a majetku a také v neposlední řadě pro lov.

Nespornou výhodou zbraní kategorie D je fakt, že jsou volně prodejné (pro osoby starší 18 let) a tudíž neevidované. Zatímco zbraně na zbrojní průkaz máte prakticky jen zapůjčené od státu a stát vám je může kdykoliv odebrat. To zde neplatí, u těchto zbraní je předpoklad, že vám zůstanou i v dobách, kdy je budete potřebovat. Když o nich nikdo neví, nemůže vám je ani přijít sebrat.

Pro tento účel připadají v úvahu pouze dvě podskupiny zbraní a to:

PERKUSNÍ ZBRANĚ - nabíjené ústím hlavně, jedno a dvou-rané

Zákon nám umožňuje vlastnit perkusní zbraně novodobě vyrobené jedno a dvouhlavňové. Výhoda těchto zbraní je především v relativně nízkých nákladech na jejich pořízení a užitná hodnota je poměrně vysoká. Sice člověk má v terénu k dispozici maximálně 2 rány a prakticky není schopen zbraň v přijatelné době znovu nabít a dále s ní počítat, ale tyto dvě rány mohou znamenat zachování života.

Ze zbraní dostupných na našem trhu doporučuji jednak na nošení dvou-rané perkusní Derringery dostupné v rážích od Cal. 9mm do Cal. .54. Tyto zbraně jsou malé, snadno nositelné a ukrytelné pod oděvem. To je důležité, protože nám zákon umožňuje tyto zbraně nosit pro svou ochranu, ale také praví, že nošení musí být skryté. Výkon i spolehlivost těchto Derringerů je pro nutnou obranu naprosto dostačující (v Cal. 9mm při plné navážce prachu odpovídá energii náboje ráže 7,65mm Browning vystřeleného z moderní pistole o zastavovacím účinku těžké olověné střely Cal. .54 ani nemluvě). Můžete namítnout, že dvě rány jsou pro obranu málo. Ano jsou, ale vždy je to o dvě rány více, než jen holé ruce.

Perkusní Derringery se dají koupit už za částku začínající na 6000 Kč. Dále jsou velmi vhodné perkusní jedno nebo dvou rané pušky v Cal. .45 nebo .50. Jejich ceny začínají již na 5500 Kč a jejich úsťová energie je obrovská. V USA jsou stále velmi oblíbené k lovu veškerých zvířat (kalibrem .50 bez problému složíte býka). V našich končinách sice není lov těmito zbraněmi zákonem povolený, ale pokud například přijde závažná krizová situace (např. válka) a vaše rodina bude trpět hladem, určitě nebudete řešit legalitu a budete velmi rádi, že vlastníte něco, s čím na 100m metrů bez problému skolíte srnku či kance.

HISTORICKÉ ZBRANĚ - zbraně vyrobené do data 31.12.1890

S těmito zbraněmi je to poněkud složitější a jejich výběru člověk musí věnovat značnou pozornost. Jejich ceny jsou také značně vysoké, ale pokud si člověk rozebere jejich užitnou hodnotu, není to tak strašné, jak se na první pohled zdá. Do data 31.12.1890 bylo vyrobeno velmi mnoho zbraní konstrukčně prakticky identických se zbraněmi vyráběnými dodnes. Dají se koupit kousky v perfektním stavu bez problému použitelné ke střelbě.

Lze sehnat především:

1. Revolvery na jednotný náboj od pěti-raných po sedmi-rané v rážích od .22 Short až po šílenosti jako .44 Winchester

2. Lovecké jedno a dvou-rané brokovnice (Cal. 12, 16, 20)

3. Lovecké kulovnice mnoha ráží

4. Vojenské opakovací pušky na velmi výkonné náboje s kapacitou zásobníku až na 8 ran

Nákup takové zbraně však přináší mnoho úskalí a je vhodné vždy zkonzultovat s odborníkem. V první řadě je nutné zakoupit zbraň v perfektním technickém stavu. Střílet z nekvalitních orezlých vraků je velmi nebezpečné, skoro jistá sebevražda. Dále je třeba věnovat velkou pozornost tomu, na jaké náboje je zbraň konstruována. Je mnoho ráží, pro které se stále náboje vyrábí a jejich pořízení není sebemenší problém, ale také jsou zbraně komorované na náboje již nesehnatelné a ty jsou vhodné jen jako dekorace na zeď a pro účely obrany tedy naprosto k ničemu.

Do dnešních dnů se vyrábí většina munice se středovým zápalem (pozor neplatí vždy). Zato náboje s okrajovým zápalem, s označením RF, se vyrábí pouze v Cal. 22 a lovecké v ráži 9mm Flobert jak kulové, tak brokové, jiné nekoupíte ani jinak neseženete! Naprosto stejné je to i s náboji s kolíčkovým zápalem Lefauchelux, těm se vyhněte velkým obloukem. Jsou to pouze pěkná těžítka, se kterými si nikdy nezastřílíte.

I u zbraní komorovaných na běžné, dodnes prodávané, náboje pamatujte, že většina zbraní bude vyrobena pro černý střelný prach a novodobé bezdýmé prachy by nemusela vydržet. Je možné zkoupit i zbraně vyrobené v rozmezí let 1886 – 1890, které jsou na nový bezdýmý prach a je možné do nich používat dnešní tovární střelivo, ale s tím by vám vždy měl poradit odborník. Některé černopraché náboje se také vyrábějí především pro westernovou střelbu. Pokud ne, budete nuceni si vyrábět vlastní náboje plněné černým prachem. K tomu se vrátíme v další části Minipříručky pojednávajícím o přebíjení střeliva.

Pokud se ovšem neunáhlíte a pečlivě vyberte perfektní zbraň s dostupným střelivem, máte vyhráno. Vlastníte zbraň plně srovnatelnou s moderní, a to bez zbrojního průkazu. Takovou zbraň je nutné nebrat jen pouze jako zbraň, má totiž, oproti té moderní, ještě přidanou hodnotu v podobě starožitnosti, ve které máte uložené peníze. Pokud se ke zbrani budete dobře chovat a starat se o ni, její cena se nebude stárnutím snižovat, tak jako u moderních zbraní, ale naopak poroste. A u pěkných kousků za poslední roky cena stoupá mnohem víc, než u zlata a jiných komodit. V podstatě máte v trezoru zlatou cihlu, která vám v případě nutnosti může zachránit život!