Sektor střed: A S sever: L H E západ: U K P jih: C J B východ: M Z T

Bližší informace ... zde ...

David Buchtela (velitel Republikové rady Zemské domobrany) se zamýšlí nad „každodenním chlebem“ domobranců a skupin formou vlastní Minipříručky Domobrance, jejíž jednotlivé kapitoly budeme na pokračování zveřejňovat.

Domobranectví je nejen přihlášení se do domobrany, vyplnění evidenčního formuláře domobrance, ale především určitá úprava životního stylu. Hlavním mottem každého domobrance by se mělo stát myšlení vlastní hlavou, zvyšování fyzické kondice a učení se praktickým věcem, které mu (a jeho blízkým) pomohou přežít krizovou situaci.

Krizová situace v dnešní době, a při současném životním stylu lidské populace, může nastat prakticky kdykoliv a to z různých příčin. Může například dojít k náhlé přírodní katastrofě (požáru, povodni, zemětřesení, dopadu vesmírného tělesa), k plošnému vyřazení elektrické rozvodné soustavy (např. vlivem silné sluneční aktivity), k ekonomické krizi (např. zhroucení finančního systému), migrantské krizi, teroristickému útoku nebo dokonce k válce (občanské i globální). Pokud by došlo až globální válku mocností (pravděpodobně s použitím jaderných zbraní), byla by jakákoliv příprava jednotlivců marná – území zasažené radiací je neobyvatelné desítky, stovky let. Nejúčinnější přípravou na takovou situaci je zřejmě volba vhodné politické reprezentace, která zajistí přiměřenou ochranu obyvatel a především povede taková jednání na mezinárodní úrovni, která předejdou vzniku globálního konfliktu. V tomto smyslu máme co dohánět a napravovat.

Všechny ostatní, řekněme „měkčí“ typy krizí, se zřejmě budou vyznačovat několika společnými rysy. Půjde zejména o:

Plošné působení
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Integrovaný záchranný systém ČR (hasiči, policie, záchranná služba, případně armáda) je celkem dobře připravený a funguje, pokud nastane nějaká mimořádná událost lokálního charakteru. Pokud ale nastane událost většího (plošného) rozsahu, tento systém bude nedostačující. Doslova jedinou nadějí jsou dobře připravení domobranci a vzájemně kooperující skupiny, jednající rychle a samostatně (bez jakéhokoliv centrálního vedení). Zde je na místě analogie s fungováním celosvětové sítě Internet, původně vyvinuté pro armádní účely. Internet také nemá žádný centrální prvek a každý (z pohledu rozsahu sítě nepatrný) prvek je schopen fungovat lokálně a plně samostatně. Z principu, tj. vzájemné kooperace elementárních prvků, tak nelze Internet globálně „vypnout“.

Výpadek dodávek vody a energií
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
I v případě, že zůstane zachována dodávka vody, tato může být kontaminována záměrně (teroristický čin) nebo vlivem jiného znečištění nádrží pitné vody. O závislosti současné společnosti na elektrické energii není třeba se ani zmiňovat. S výpadkem elektrické energie také ale souvisí nedostupnost veškerých platidel v elektronické podobě (platební karty, virtuální peníze na účtech v bankách) a převažující způsob komunikace a šíření informací (mobilní telefony, televize, rozhlas).

Nedostatečné zásobování
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Velmi pravděpodobně nebude, po dobu několika týdnů či měsíců, na pultech obchodů dostatek zboží, včetně potravin a léků, nebo budou obchody zcela uzavřeny. Dříve nebo později tak začne rabování a ve spojení s plošným působením nebude v silách policie (či armády) mu účinně zabránit. A rabovat nebudou jen „běžní zloději“, ale také za běžných okolností „normální“ občané, kteří se jen ocitli v zoufalé situaci.

V každé krizové situaci je navíc člověk vystaven jak fyzickému tak psychickému tlaku a musí překonávat některé (nebo dokonce všechny) stresové faktory jako strach, úzkost, bolest, nemoc, zranění, zima (případně vedro), žízeň, hlad, únava, spánkový deficit, nuda, stesk či samota. V takové situaci je snadné ztratit sebekontrolu, zhroutit se a doufat, že se jedná jen o špatný sen, ze kterého se brzy probudíme. S tímto postojem se však situace jen zhorší. Krizovou situaci lze zvládnout a zvýšit tak šanci na přežití tím snadněji, čím je člověk fyzicky a psychicky zdatnější. Obojí je však nutné získat ještě před tím, než krizová situace nastane a odvíjí se od pravidelného tréninku a shromažďování vědomostí. Nečekejte proto, až budete okolnostmi donuceni a připravte se na možnou krizovou situaci včas. Zvýšíte tak šanci na úspěšné zvládnutí (a mnohdy doslova přežití) takové situace jak sobě, tak i svému okolí.

HLAVNÍ FAKTORY PŘEŽITÍ aneb „DESATERO DOMOBRANCE“

Pořadí důležitosti následujících faktorů bude záviset na typu krizové situace. Nejdůležitějším faktorem bude za všech okolností pitná voda. Nezanedbatelným (byť v seznamu neuvedeným) faktorem je také udržování (a zvyšování) fyzické kondice a zdravého životního stylu. V dalších dílech Minpříručky se k uvedeným faktorům vrátím podrobněji.

1. VODA (zdroje a zásoby pitné vody)
2. TEPLO (zásoby paliva na zimní období)
3. PŘÍSTŘEŠÍ (včetně dočasného a provizorního)
4. LÉKY (dostatečné zásoby)
5. JÍDLO (zásoby pro všechny členy domácnosti včetně zvířat)
6. OCHRANA (zbraně a zacházení se zbraněmi)
7. PLATIDLO (fyzické platidlo a vlastní dovednosti)
8. SPOJENÍ (spojovací nástroje a důležité kontakty)
9. ELEKTŘINA (alternativní zdroje – solární, benzín. agregát)
10. NEZÁVISLOST (max. samostatnost a svoboda v rozhodování)

Je pochopitelné, že ne každý domobranec má prostředky a možnosti ke stoprocentnímu zajištění všech faktorů. Je však lepší být (i částečně) připraven na situaci, která nemusí nastat, než být takovou situací zaskočen. V přípravě domobrance proto hrají významnou roli skupiny Národní domobrany, v rámci kterých je možné se o zajištění vybraných faktorů podělit a v případě krizové situace je sdílet.

Na závěr první části Minipříručky ještě důležité pravidlo:
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Buďte zodpovědní sami za sebe a nečekejte, až vám někdo a něco centrálně poskytne nebo nalinkuje, co máte dělat! Práce na zajištění bezpečnosti našich rodin a obcí máme všichni až nad hlavu – stačí se jen dobře dívat. Ptejte se, jak můžete sami přispět a co jste ochotni obětovat (peníze, čas, úsilí, apod.) tomu, abyste zvýšili šanci na překonání možné krizové situace sobě a svým blízkým, ochraně jejich zdraví a života.

Touto Minipříručkou domobrance rozhodně nechci vnutit dojem, že mám patent na rozum. Při její tvorbě vycházím z postupů a doporučení osvědčených v reálných krizových situacích a z podkladů od expertů ze souvisejících oblastí. Uvítám také jiné reálné a relevantní nápady od vás, se kterými se můžete podělit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Za všechny náměty předem děkuji. V celém textu používám pouze označení „domobranec“ (v mužském rodu). Pěvně věřím, že rozhodně nezanedbatelný zástup žen v Národní domobraně mně toto zjednodušení promine. Na svou čest tímto prohlašuji, že si vážím nerozdílně činnosti každé domobrankyně i každého domobrance ve prospěch naší vlasti!