Sektor střed: A S sever: L H E západ: U K P jih: C J B východ: M Z T

Bližší informace ... zde ...

Naši příslušníci Zemské domobrany ze skupiny Nymburští Lvi Jarda s Ivonou, měli pracovní schůzku s veliteli Městské policie Nymburk vedenou v přátelské atmosféře s panem Tomášem Řehákem a dalšími jeho kolegy. Po ukončení schůzky a předání informací o konání občanské patroly ZD jsme pokračovali vykonáním řádné občanské patrolou po městě Nymburk (patrola byla vedena v intencích Zásad bezpečnostní dobrovolník a dalších zákonů ČR).

Vážení přátelé, kamarádky a kamarádi, občané České republiky. Dne 21. 11.2017,  díky naší skupině Nymburští Lvi a jejím členům Jardovi a Ivoně a pochopení redaktora rádia Patriot Josefa Podoláka, jsme tento den od 11:00-do 12:15 hod. měli živý vstup v Nymburském rádiu Patriot. Za Zemskou domobranu se vstupu účastnili čtyři osoby. David Buchtela jako republikový velitel, Ivan Veselý za skupinu Polabská Legie z Brandýsa nad Labem, Ivo Gec za skupinu Brdy východ z Příbramska a Jarda Veselý za Nymburské lvy.

Vážení přátelé, kamarádky a kamarádi. Zemská domobrana nastoupila samostatnou aktivní domobraneckou cestu. Základním principem domo-obrany je příprava na obranu a ochranu našich domovů, území republiky, blízkých osob, sousedů a občanů proti různým krizovým situacím a nebezpečím této doby. Je samozřejmostí, že při naší činnosti podporujeme a budeme aktivně podporovat bezpečnostní, armádní, hasičské a další složky České republiky, včetně složek IZS a civilní ochrany, v jejich úsilí. Budeme jim k dispozici a připraveni ke spolupráci.