Sektor střed: A S sever: L H E západ: U K P jih: C J B východ: M Z T

Bližší informace ... zde ...

Mráz, sníh, vánice a ani čas adventu Zemské domobrance neodradil od bezpečnostních patrol. Příslušníci Polabské legie a Nymburských lvů provedli mezi 13.00-19.00 hodinou součinostní hlídkování v Nymburku a Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. V čase hlídky je zahrnut přesun, ohlášení patrol orgánům městské i státní policie a vlastní patroly. Počasí nám nepřálo, sjízdnost silnic a schůdnost cest a chodníků nebyla nejlepší. Někteří příslušníci byli nachlazení a i přes to se patrol zúčastnili. Tentokrát jsme na patrolu vzali i naše čtyřnohé přátele a pomocníky. Byli skvělí. Při přechodu lávky v Nymburce, která se pod námi pěkně houpala, jsme diskutovali nad pádem lávky v Troji.

I přes nepřízeň počasí nás čekalo několik milých překvapení. Byli jsme zastavováni občany Nymburka a ti se vyptávali kdo jsme, co děláme a po našem vysvětlení byla jejich odezva velmi příznivá. Někteří nás povzbuzovali, nebo nás zdravili dřív než my je. Možná předešlá patrola anebo informační pořad v rádiu Patriot již rozšířil informace o naší činnosti.

V Brandýse, kde nepřetržitě patrolujeme již 14 měsíc, jak ten čas letí, nás ale příjemně překvapilo, že na prahu jednoho baru byla početná skupina mladých lidí. Ti nás pozdravili první a komentovali náš průchod se slovy: „To je naše domobrana“. To že různé smažky se otáčely a mizely je dobře, ale nemá to pro nás osobně takový význam, jako vyjádření od spoluobčanů „to je naše domobrana“. Občané, policisté a policistky byli k nám milí v obou městech. Děkujeme všem účastníkům patrol i dobrovolným sympatizantům.

Za Zemskou domobranu Vám všem přejeme klidné Vánoční svátky v rodinném kruhu, vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a hlavně mír v novém roce 2018.