Sektor střed: A S sever: L H E západ: U K P jih: C J B východ: M Z T

Bližší informace ... zde ...

V neděli 24. června se vydali členové skupiny Zemské domobrany Nemesis Mělník a jeden bojový pes na půldenní pochodové cvičení. Ve snaze spojit příjemné protažení těla s bližším poznáním svého okolí bylo jako námět cvičení vybráno poznávání části předválečné pevnostní linii, nazývané „Liběchovská příčka“, která byla v letech 1936 - 1938 budována od Mělníka po obec Medonosy.

Necelé dva měsíce po skončení velmi úspěšného výcvikového kempu v Žítkové uspořádala skupina Zemské domobrany Přerovští lvi další trojdenní výcvikovou akci. Tentokrát se vzhledem k příznivému počasí konala pod stany, a to u obce Roštění ve dnech 15.-17. Června 2018.

Hlavním tématem cvičení byla „První pomoc civilní a válečné medicíny", a to jak  teorie, tak zejména praktické ukázky a výcvik. Pod vedením velmi zkušeného profesionálního záchranáře Zdeňka Žižky, náčelníka Zdravotnicko-humanitární odboru republikového štábu ZD, měli možnost účastníci absolvovat 1. stupeň povinného výcviku domobrance v odbornosti První pomoc a získali tak patřičné dovednostní označení na svoji uniformu.

Doplňující činností byla také střelba do terčů ze vzduchovky a flobertky a večerní posezení u táboráku, debatní klub i s kytarou, písničkami a podpůrnými prostředky.

V Moravskoslezském kraji vznikly od nového roku 2 skupiny Zemské domobrany. Setkáváme se společně pravidelně nejméně 1x měsíčně. Vždy se domluvíme dopředu na obsahu cvičení. Od ledna jsme měli tyto akce: Topografie – školitelem byl bývalý příslušník AČR, zrychlený přesun lesem 9 km při  - 12° C, střelby z krátké i dlouhé zbraně pod dohledem profesionálních instruktorů na otevřené střelnici, 2 x nácvik zelené taktiky, dále trénink a seznámení se s CQB opět pod dohledem zkušených instruktorů.

Hora Říp patří k symbolům českého národa. Není tedy náhodou, že v neděli 22. dubna vyrazily skupiny Zemské omobrany, Národní domobrany a též členové dalších samostatných oddílů z Prahy a Středních Čech společně na tradiční Řipskou pouť. Jedním z hlavních bodů domobranecké poutní výpravy byla viditelná účast na koncertu vlastenecké skupiny Ortel. Publikum na koncertě i lidé na pouti velmi dobře reagovali na přítomnost mužů, žen i jejich čtyřnohých přátel v uniformách, projevovali zájem o činnost domobrany a dávali najevo své sympatie.

Po koncertě Tomáše Ortela a jeho skupiny pokračovala část domobranců spolu s dalšími vlastenci výstupem na vrchol památné hory Říp. Zde u kaple Sv. Jiří na vrcholu Řípu jsme z úst praotce Čecha znovu vyslechli jeho památný projev po příchodu do naší vlasti. Role praotce Čecha se zhostil zástupce velitele oddílu Brdy východ pro který je toto místo více než symbolické, neboť patronem oddílu je sv. Jiří. Dále přednesl projev Jiří Černohorský týkající se hodnocení situace, stavu nesvobody a potlačování vlasteneckých idejí v ČR. Celou akci online přenášela vlastenecká televize Raptor TV. Během přenosu moderátor Robert Žák vyzýval přítomné k vyjádření svých názorů pro TV. Zaznělo mnoho názorů a i varování před blížící se válkou na celé Ukrajině.