Sektor střed: A S sever: L H E západ: U K P jih: C J B východ: M Z T

Bližší informace ... zde ...

Navzdory přání úředníků Ministerstva vnitra a BIS, kteří opakovaně ve svých zprávách hovoří o trvalých rozporech mezi velením Zemské a Národní domobrany, proběhlo v prvních dvou víkendech měsíce prosince společná cvičení obou domobran ZIMNÍ VÍTR. Cvičení proběhla na dvou místech, kdy zvláště cvičily moravské a zvláště české skupiny. Hlavním cílem cvičení bylo prověření součinnosti obou domobran, které již nyní koordinují svůj výcvik díky jednotné metodice, vzniklé prací vojenských odborníků ve společném štábu (do práce štábu se navíc stále více zapojují bývalí důstojníci a praporčíci z organizace Českoslovenští vojáci v záloze za mír).

V sobotu 22. září proběhlo v brdských lesích (samozřejmě mimo chráněné území, neboť domobranci ctí zákony a mají rádi přírodu této země) taktické polní cvičení PODZIM 2018, kterého se zúčastnilo několik set domobranců ze skupin Zemské domobrany i spřátelených organizací, a to zejména z české části domobrany.

Účastníci výcviku měli možnost prakticky si vyzkoušet pod vedením zkušených instruktorů, z nichž mnozí se v nedávné minulosti účastnili zahraničních misí naší armády, celou škálu dovedností, od taktiky boje malých skupin, průzkumná činnost, osvobozování rukojmích a boj v zastavené ploše, radiospojení, první pomoc při zraněních utrpěných v boji, a další neméně důležité činnosti.

Díky pěknému počasí a kvalitně připravenému programu odjížděli domobranci velmi spokojeni a zase o něco více vycvičenější, lépe připraveni naplnit poslání domobrance.

Proběhlo další školení velitelů a štábů

Součástí taktického cvičení PODZIM 2018 bylo také pokračování výcviku, zaměřeného na velitele a jejich štáby, od stupně velitel skupiny výše. Tři desítky velitelů skupin, okresů a krajů mělo možnost zdokonalit svoje velitelsko-štábní umění prostřednictvím řady přednášek a praktických cvičení v poli, které vedli zkušení důstojníci v záloze s mnohaletými zkušenostmi z velení a štábní činnosti.

Po skončení výcvikové části programu proběhlo velitelské shromáždění, kde představitelé Zemské domobrany přítomné velitele a členy štábů informovali o nedávné kampani, zaměřené proti činnosti domobrany. Účastníci velitelského shromáždění na závěr s potěšením přivítali činnost investigativních novinářů, zejména z Mladé fronty Dnes, díky nimž byla odvedena velmi dobrá práce na poli propagace Zemské domobrany a myšlenky domobranectví obecně. Ohlasy čtenářů v rámci diskusí pod články jasně ukázaly, že většina čtenářů činnost domobrany podporuje. Což se ostatně ukázalo na značném nárůstu zájmu o vstup do domobrany, jak to hlásí velitelé ze všech krajů.