Sektor střed: A S sever: L H E západ: U K P jih: C J B východ: M Z T

Bližší informace ... zde ...

  • zpravodaj.jpg
  • chranit_vlast_hluboka.jpg
  • holcicka.jpg
  • miniprirucka.jpg
  • zakaz_zbrani.jpg
  • podpor_zd.jpg
  • chranit vlast Hluboka.jpg

V sobotu 1.9.2018 vydala redakce MF Dnes článek reportéra Václava Janouše s názvem „Domobrana se sbližuje s policií, varuje BIS“. Článek se z velké části týká projektu Zemská domobrana a pan Janouš v něm uvedl několik, méně čí více závažných, nepřesností. Vydávám proto toto stanovisko, jako čelní představitel, předseda spolku ZEM-DOM z.s., jehož projektem Zemská domobrana je.

Důvody pro vyhlášení vyššího stupně pominuly, a proto byl

obnoven BEZPEČNOSTNÍ STUPEŇ 0 - NORMÁLNÍ STAV

STUPEŇ 0 – NORMÁLNÍ STAV (zelený)

Ohrožení: Nebezpečí nebylo identifikováno nebo pominulo, normální stav.

Činnosti: Probíhají běžné činnosti v občanském a pracovním životě.

Domobrana:

  • veškerá činnost domobrany funguje dle uvážení velitele skupiny
  • popis dalších činností má velitel skupiny