Ve své činnosti ZEMSKÁ DOMOBRANA (jako projekt spolku ZEM-DOM z.s.) navazuje na principy civilní ochrany a obrany a jejím hlavním účelem je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti občanské svépomoci, prevence kriminality, zvládání a přípravě občanů na mimořádné události a součinnost a spolupráce členů spolku při zajištění ochrany měkkých cílů, bezpečnosti a obrany státu.